DS Energys tilgang til de 17 verdensmål

Vi har en ambition om at bidrage mest muligt til den grønne omstilling ved, at gøre en mærkbar forskel for de virksomheder og organisationer vi arbejder for og sammen med. 

Overordnet set er verdensmålene sat som rammer der forpligter alle
FN´s 1993 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult, reducere sult i verden, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. 

Hos DS Energy arbejder vi konkret med verdensmål 7 og 12: 

Bæredygtig energi

$

7.3.

Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

$

7.3.1.

Energiintensitet målt i forhold til primær energi og BNP.

$

7.a.

Inden 2030 skal det internationale samarbejde styrkes for at lette adgang til forskning i ren energi og teknologi, herunder vedvarende energi, energieffektivitet og avanceret og renere teknologi indenfor fossile brændstoffer, og for at fremme investeringer i energiinfrastruktur og ren energiteknologi.

$

7.a.1.

Internationale finansielle overførelser til udviklingslande til støtte af forskning og udvikling indenfor ren energi og vedvarende energiproduktion, herunder hybridsystemer.

$

7.b.

Inden 2030 skal infrastrukturen udvides og teknologien opgraderes til at kunne levere moderne og bæredygtige energiforsyning til alle i udviklingslandene, især de mindst udviklede lande, små udviklingsøstater og udviklingslande uden adgang til havet, i overensstemmelse med deres respektive støtteprogrammer.

$

7.b.1.

Investeringer i energieffektivitet som en procentdel af BNP og mængden af udenlandske direkte investeringer i finansiel overførsel til infrastruktur og teknologi til bæredygtige udvikling.

Vi har stort fokus på at bidrage til at verdensmål 7.3, 7.a og 7.b kan realiseres således verden bliver mere bæredygtig. Vores teknologi, software og ikke mindst knowhow inden for energieffektivisering er hos vores kunder et af de absolut vigtigste værktøjer til at sikre en øget grad af effektivisering i produktionen, driften af bygningsmassen til visualisering af energiforbrug. 

Ansvarlig forbrug og produktion

$

12.6.

Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus

$

12.6.1.

Antal virksomheder, der offentliggør rapporter om bæredygtighed.

Vi har den teknologiske løsningen der giver virksomheder let og enkelt adgang til oplysninger om graden af virksomhedens bæredygtighed.  Med et effektivt rapporteringsmodul præsenteres relevante data, i en enkelt og let tilgængelig rapport. 

En del af vores DNA

Vi ser samtidig at vi kan bidrage til positiv udvikling i verdensmål 13 Klimaindsats via en effektiv styring af virksomhedernes energiforbrug. Vi kan se at vores samlede løsning reducerer og sparer virksomheder for ca. 10% af deres samlede energiforbrug efter implementering af DS Energy. 

Partnerskaber for handling, verdensmål nr. 17 ligger som en del af vores DNA. Vores løsninger god, stabil og økonomisk selvfinansierende. Vi er samtidig meget bevidste omkring, at partnerskaber er vejen til større succes for både DS Energy og for de virksomheder vi arbejder sammen med. Derfor er partnerskaber et meget vigtigt element for den forsatte succes for bæredygtig omstilling uden snyd. 

Kontakt os

Har du spørgsmål? Ring til os på +45 88 13 61 61

Det er naturligvis en udfordring, hvis det kun er de største, der har råd til EMS, energiledelse og grøn omstilling. Men sådan er det ikke. For relativt små budgetter får vi hurtigt fat i de vigtigste og relevante målepunkter – og så udvider I i det tempo, der passer ind. Vi har simpelthen gjort det muligt for alle at være med.

Læs mere

God energiledelse skal give mening og hænge økonomisk sammen. I får løbende viden om, hvor næste indsatsområde findes – med besparelser på penge, tid og energi, naturligvis.

Nu vil kynikerne måske stadig løfte en pegefinger, og spørge: Kan det egentlig betale sig? Er det der grøn omstilling ikke bare noget feel-good, der ikke har positiv indvirkning på driften.

Vi forstår godt spørgsmålet. Ret skal være ret. At sikre driften i produktionen er naturligvis prioritet #1. Det er præcis derfor vores tilgang til grøn omstilling er udviklet af fagfolk fra produktionen.

Men vi kan også 100% dokumentere lønsomheden i grøn omstilling. Med ca. 10.000 målepunkter i drift og nogle af de største og dygtigste produktionsvirksomheder i dansk industri på vores kundeliste har vi høstet store og helt konkrete besparelser ved bedre drift, færre fejl, eliminering af spild.